CZ
EN
logo
CZ / EN
šipka
One Second

One Second

DIRECTOR Yimou Zhang
SCRIPT Yimou Zhang, Jingzhi Zou

A movie fan in a remote farmland strikes a relationship with a homeless female vagabond.

Actors: Yi Zhang, Wei Fan, Ailei Yu, Haocun Liu, Yang Yu, Yan Li, Rui Cao
Čína, 2020, 105 min.,
CJK, Sub. CZ, EN
15+

instagram facebook
filmeurope
filmeurope europe Cinemas Praha logo